Varje år sammanställs ett flertal återrapporter. De som skivits under senaste året finns att läsa nedan. De är införda så att den senast utskickade ligger högst upp i listan.

I slutet av vare återrapport finns en ordlista med förklaring av en del uttryck som används i rapporten.

 


Årsredovisning hysterektomi på benign indikation 2016 (pdf)
Distribuerad maj 2017


Årsredovisning inkontinenskirurgi 2016 (pdf)
Distribuerad maj 2017


Årsredovisning prolapskirurgi 2016 (pdf)
Distribuerad maj 2017


Årsredovisning adnexkirurgi på benign indikation 2016 (pdf)
Distribuerad april 2017


Årsredovisning tumörkirurgi 2016 (pdf)
Distribuerad april 2017


Årsredovisning bristning vid förlossning år 2016 (pdf)
Distribuerad mars 2017, reviderad april 2017