Nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi (Gynop-registret) är ett nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kvinnosjukvård. Registret samlar in uppgifter om patientens besvär inför operation, under operation och sjukhusvistelse samt följer upp patienten efter 8 veckor och 1 år. Varje år analyseras de data som samlats in från deltagande sjukhus.

Denna webbplats tillhör Gynop-registret och riktar sig främst till de patienter som ingår i Gynop-registret.

I menyn till vänster hittar du de olika sidorna på webbplatsen.

Vi på Gynop-registret