Notiser

Om du har problem med att logga in i webbenkäten, kontakta den klinik som skickat enkäten.

Tre typer av enkäter skickas till patienterna som genomgår någon av de operationer som ingår i Gynop-registret.

Inför operationen får patienten svara på en hälsodeklaration som innehåller en anestesiologisk del och en del med gynekologispecifika frågor. Bl.a. vilket ingrepp patienten ska genomgå och patientens ålder styr vilka frågor patienten får.

8 veckor efter operation skickas en uppföljningsenkät till patienter som opererats. Det som efterfrågas i första hand är om patienten upplevt något besvär eller någon komplikation efter utskrivningen från sjukhuset.

Även ett år efter operation skickas en uppföljningsenkät till patieter som opererats. Undantaget är de patienter som fått en malignitet konstaterad. De följs istället upp via Onkologiska centra. Patienten får bl.a. svara på frågor om sena besvär/komplikationer samt hur hon upplever resultatet av operationen nu när det gått ett år sedan den utfördes.

Varför får jag en hälsodeklaration?

Inför en gynekologisk operation/behandling som ingår i Gynop-registret får du en hälsodeklaration hemskickad med frågor om bl a dina aktuella besvär, tidigare sjukdomar och operationer, aktuella mediciner m m. Även patienter som opereras vid Ortopedkliniken i Umeå får en hälsodeklaration inför operation. Att du får besvara dessa frågor via denna enkät beror på att en del information kan vara lättare för dig att ge skriftligt i lugn och ro före operationen/behandlingen.

Ditt svar på frågorna används som en del i det medicinska underlaget för att planera din operation och för att skapa din vårdjournal. Svaren används även för att göra jämförelser med hur resultatet blev efter din operation/behandling.

Om du svarar på webbenkät:

Ditt svar vill vi ha så snart som möjligt så att vi hinner få det i god tid innan din operation/behandling. Ditt svar skickas till behandlande läkare. Du har självfallet möjlighet att avstå från att besvara delar av eller hela enkäten.

Om du svarar på pappersenkät:

Ditt svar vill vi ha så snart som möjligt så att vi hinner få det i god tid innan din operation/ behandling. Svaret skickar du med det bifogade svarskuvertet tillbaka till behandlande läkare. Du har självfallet möjlighet att avstå från att besvara delar av eller hela enkäten.

Varför får jag en 8-veckorsenkät?

Du som har genomgått någon av de operationer/behandlingar som ingår i Gynop-registret (se vilka de är under Om Gynop-registret) får cirka 8 veckor efter operationen/behandlingen en enkät hemskickad, antingen via vanlig post eller via e-post. I enkäten får du besvara ett antal frågor om om hur du mår, hur resultatet blivit för dig och om det tillstött några komplikationer efter operationen/behandlingen. Där finns också en del frågor om du är nöjd eller missnöjd med resultatet av operationen.

Detta både för att kunna avgöra om du behöver något återbesök, och för att framtida patienter ska kunna få färre komplikationer samt för att följa upp och vidareutveckla och förbättra operationsresultaten.

Om du svarar på webbenkät:

Ditt svar vill vi ha så snart som möjligt från att att du fått enkäten. Ditt svar skickas till behandlande läkare. Du har självfallet möjlighet att avstå från att besvara delar av eller hela enkäten.

Om du svarar på pappersenkät:

Ditt svar vill vi ha så snart som möjligt efter att du fått enkäten. Svaret skickar du med det bifogade svarskuvertet tillbaka till behandlande läkare. Du har självfallet möjlighet att avstå från att besvara delar av eller hela enkäten.

Varför får jag en 1-årsenkät?

Du som har genomgått någon av de operationer/behandlingar som ingår i Gynop-registret (se vilka de är under Om Gynop-registret) får cirka 1 år efter operationen/behandlingen en enkät enkät hemskickad, antingen via vanlig post eller via e-post. I enkäten får du besvara ett antal frågor om hur du mår, hur resultatet blivit för dig och om det tillstött några besvär efter operationen/behandlingen. Där finns också en del frågor om du är nöjd eller missnöjd med resultatet 1 år efter operationen. Detta både för att framtida patienter ska kunna få färre komplikationer samt för att följa upp och vidareutveckla och förbättra operationsresultaten.

Detta både för att kunna avgöra om du behöver något återbesök, och för att framtida patienter ska kunna få färre komplikationer samt för att följa upp och vidareutveckla och förbättra operationsresultaten.

Om du svarar på webbenkät:

Ditt svar vill vi ha så snart som möjligt från att att du fått enkäten. Ditt svar skickas till behandlande läkare. Du har självfallet möjlighet att avstå från att besvara delar av eller hela enkäten.

Om du svarar på pappersenkät:

Ditt svar vill vi ha så snart som möjligt efter att du fått enkäten. Svaret skickar du med det bifogade svarskuvertet tillbaka till behandlande läkare. Du har självfallet möjlighet att avstå från att besvara delar av eller hela enkäten.