I GynOp finns ett antal pågående nationella studier.

 

Vårdupplevelse - patienter som besvarar 8-veckorsenkäten via webben får ett antal frågor om hur hon upplevde vården.

 

Rökstopp - patienter som besvarar hälsodeklarationen via webben och fyller i att hon är rökare randomiseras till att få eller inte få preoperativ information om att göra ett rökstopp inför och efter operation. När patienten sedan fyller i 8-veckosenkäten via webben får hon efter ordinare enkät ett antal frågor om hon erbjudits hjälp med rökavvänjning och om hon gjorde något rökstopp i samband med operationen. De patienter som får frågorna om rökning får inte frågorna om vårdupplevelse.

 

Prolaps 5-årsuppföljning - patienter som opererats pga prolaps år 2010-2012 får en uppföljningsenkät.

 

PROM Ovarialtumörer - Patienter som opererats för äggstockscancer får en 1-årsenkät med PROM-frågor (PROM = Patient Reported Outcome Measures). Som kontrollgrupp används patienter som opererats pga ovarialtumör, t ex cysta, som inte var cancer. 

 

HOPPSA - Hysterektomi och opportunistisk salpingektomi

En studie för att undersöka om det är en fördel eller om det finns risker med att operera bort äggledarna på samma gång som man opererar bort livmodern. En fördel kan vara att risken för äggstockscancer kan minska i framtiden. En nackdel kan vara att klimakteriet kommer tidigare.

Alla kvinnor under 55 år som skall få livmodern bortopererad kommer att få information om studien hemskickad efter att operationstid är bokad och har då möjlighet att anmäla intresse för att delta.

Länk till patientinformation om HOPPSA-studien